AN NINH-QUỐC PHÒNG
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THỊ TRẤN THANH MIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TUỔI 17 (SINH NĂM 2005)
18/04/2022 10:46:46

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THỊ TRẤN THANH MIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TUỔI 17 (SINH NĂM 2005)

Sáng ngày 17/4/2022, Hội đồng NVQS thị trấn Thanh Miện tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 (Sinh năm 2005) cho nam công dân trong độ tuổi trên địa bàn thị trấn. Kết quả: có 93/93 thanh niên có mặt đúng thời gian và địa điểm đăng ký theo lệnh gọi.

Toàn bộ quá trình đăng ký đã tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, đúng đối tượng, đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho công dân trong độ tuổi đã góp phần quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn thị trấn trong năm 2023 và những năm tiếp theo đồng thời nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 19:19:25)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021