LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 47 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
13/11/2023 01:38:28

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 47 từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023. (Lịch làm việc có thể thay đổi do công việc đột xuất của địa phương hoặc cấp trên triệu tập họp)

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 47 từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023. (Lịch làm việc có thể thay đổi do công việc đột xuất của địa phương hoặc cấp trên triệu tập họp)

Ngày

Đồng chí Phạm Quang Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn

ĐT: 0396917390

Đồng chí Đỗ Đức Khuê

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

ĐT: 0936706287

Đồng chí Nguyễn Tiến Bảo

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0904587421

Thứ hai

13/11/2023

Sáng

Họp BTV Đảng ủy

Họp UBND huyện

Họp BTV Đảng ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp BTV Đảng ủy

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ ba

14/11/2023

Sáng

Tiếp công dân

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Tiếp đoàn thanh tra BHXH tỉnh

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Tiếp đoàn thanh tra BHXH tỉnh

Thứ tư

15/11/2023

Sáng

Tiếp đoàn giám sát Ban TĐKT tỉnh

Trực LĐ. bộ phận một cửa

Tiếp đoàn giám sát Ban TĐKT tỉnh

Chiều

Kiểm tra công tác chuẩn bị sơ tuyển NVQS

Trực LĐ. bộ phận một cửa

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ năm

16/11/2023

Sáng

Chỉ đạo công tác sơ tuyển NVQS

Chỉ đạo công tác sơ tuyển NVQS

Chỉ đạo công tác sơ tuyển NVQS

Chiều

Chỉ đạo công tác sơ tuyển NVQS

Chỉ đạo công tác sơ tuyển NVQS

Chỉ đạo công tác sơ tuyển NVQS

Thứ sáu

17/11/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Chiều

Dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu Phù Nội

Dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu Phù Nội

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ bẩy

18/11/2023

Sáng

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Chiều

Dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu Lê Bình

Dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu Bất Nạo

Dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu Phượng Hoàng Thượng

Chủ nhật

19/11/2023

Sáng

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Chiều

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3428
Trước & đúng hạn: 3427
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 19:55:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 13
Tất cả: 53,040