CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
21/03/2023 08:42:27

                 Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-HĐPH ngày 13/01/2023của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 01/KH- HĐPH ngày 06/02/2023 của UBND huyện Thanh Miện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Kế hoạch của thị trấn Thanh Miện về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023,  
               Ban chỉ đạo phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị trấn Thah Miện (viết tắt là ban chỉ đạo phối hợp PBGDPL) xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 2023 như sau: 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1632
Trước & đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 14:59:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 21
Tất cả: 48,333