CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hoàn thành số hoá hồ sơ dữ liệu hộ tịch trong tháng 3/2023
15/02/2023 12:14:51

Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn, yêu cầu Tổ công tác tập trung hoàn thành việc nhập số hóa dữ liệu hộ tịch của thị trấn xong trước 31/3/2023.

            - Toàn bộ dữ liệu hộ tịch ở thị trấn từ 01/01/2019 đến nay đã được số hóa. 
         - Số lượng dữ liệu hỗ tịch ở thị trấn Thanh Miện từ năm 2018 trở về trước chưa được số hóa là: 14.424 trường hợp. Trong đó: Khai sinh: 8.678; kết hôn: 3.021; đăng ký nhận cha mẹ con: 0; khai tử: 1.527; xác nhận tình trạnh hôn nhân: 1.198 trường hợp. 

Các sổ hộ tịch chưa được số hóa, hiện tại các sổ này đang được lưu trữ dưới dạng sổ giấy tại UBND thị trấn. Theo Nghị định 87/2020 của Chính phủ và Thông tư số 01/2022 của Bộ Tư pháp thì cần phải được số hóa thành dữ liệu điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.

Các loại sổ cần được số hóa gồm: Sổ đăng ký khai sinh; Sổ đăng ký khai tử; Sổ đăng ký kết hôn; Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đối với sổ hộ tịch còn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp sau khi việc số hóa hoàn thành.

Phương án số hóa dữ liệu hộ tịch: Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch thị trấn nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào file mẫu theo hướng dẫn. Đồng thời, nhập dữ liệu hộ tịch vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa sổ hộ tịch giấy với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch đã nhập giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1632
Trước & đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 14:10:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 19
Tất cả: 48,331