VĂN HÓA-XÃ HỘI
Đoàn thanh niên Thị Trấn thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân
20/04/2022 08:37:11

Trong nhiệm kỳ qua đối với đội ngũ BCH và các chức danh chủ chốt của Đoàn thường xuyên có sự biến động bởi các lý do như: luân chuyển vị trí công tác; độ tuổi hoặc điều kiện của cá nhân.

Tháng 12 năm 2019, thực hiện Nghị quyết 788 của uỷ ban thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện hướng dẫn của BTV huyện đoàn Thanh Miện và BTV đảng uỷ thị trấn, Đoàn thanh niên của 02 đơn vị hành chính cũ đã thực hiện các bước theo quy trình việc sáp nhập 02 tổ chức đoàn và kiện toàn cán bộ đoàn sau sáp nhập đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng uỷ viên BCH, BTV và các chức danh chủ chốt của đoàn theo đúng Điều lệ. Tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác Đoàn của đoàn thanh niên xã Hùng Sơn. Đồng thời kịp thời xây dựng quy chế hoạt động của đoàn thanh niên thị trấn (sau sáp nhập), hiện nay đội ngũ BCH Đoàn ổn định là 13 đồng chí: 10/13 đồng chí là Đảng viên. Các đồng chí trong BCH đoàn luôn có sự thống nhất, đồng thuận và tập trung cao trong thực hiện nề nếp hội họp, sinh hoạt của BTV, BCH và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

BTV đoàn thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu với tổ chức Đảng việc quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ sau khi chức danh cán bộ đoàn chủ chốt luân chuyển, bị thiếu khuyết, kịp thời kiện toàn, bầu bổ sung nhân sự mới. BCH đoàn đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch, từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đoàn. Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp như: Có 01 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 và 01 đồng chí trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026...

Công tác quản lý đoàn viên được thực hiện đúng quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Tổ chức đựơc 5 lớp cảm tình Đoàn Đoàn hàng năm, kết nạp Đoàn viên mới cho 885 thanh niên ưu tú. Chuyển sinh hoạt Đoàn cho 787 ĐVTN đi học tại các trường Đại học cao đẳng và học nghề, chuyển sinh hoạt cho các đồng chí lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ tổ chức được 05 buổi kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các chi đoàn các khu dân cư về việc trển khai các chuyên đề học tập theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát đối với ba chi đoàn khối trường liên quan đến nội dung công tác phát triển đoàn viên mới, hai liên đội nhà trường đối với công tác phát triển đội viên mới và làm lễ trưởng thành cho đội viên.

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, được quan tâm triển khai; hàng năm các chi đoàn thường xuyên quan tâm bồi dưỡng phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp kết quả đã có 12 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Đảng viên trẻ sinh hoạt trong tổ chức Đoàn luôn là lực lượng lòng cốt trong các hoạt động của Đoàn - Hội. Một số đồng chí là cán bộ Chi đoàn, Đảng viên trẻ được bầu vào Chi uỷ chi bộ của các khu dân cư.

 
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1186
Trước & đúng hạn: 1186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/05/2022 13:47:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 21
Tất cả: 32,746