AN NINH-QUỐC PHÒNG
Ban chỉ huy quân sự thị trấn Thanh miện tiến hành tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ 2 -4
07/04/2022 09:50:49

Ban chỉ huy quân sự thị trấn Thanh miện tiến hành tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ 2 -4

Dân quân tự vệ là lực lượng quan trọng, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, Chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Vì vậy, công tác huấn luyện dân quân hằng năm là công tác vô cùng quan trọng trong công tác quân sự tại địa phương. Sau đây là một số hình ảnh của Dân quân tự vệ thị trấn thực hành huấn luyện.

 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 19:23:50)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021