TIN TỔNG HỢP KHÁC
Ủy ban MTTQ thị trấn kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023
29/09/2021 04:05:44

Thực hiện kế hoạch số 04 ngày 10/9/2021 KH-MT của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn Thanh Miện về kiện toàn Ban Thanh tra nhân dấn nhiệm kỳ 2021-2023.

Ngày 26 tháng 9 năm 2021 Ban CTMT các khu dân cư trên địa bàn đã thành lập tổ kiểm phiếu và phát phiếu đến đại diện từng hộ gia đình trong khu, qua đó các gia đình trong các khu dân cư trên địa bàn thị trấn đã thể hiện biểu quyết bầu Thành viên Ban thanh tra nhân dân thị trấn Thanh Miện bằng phiếu kín

Theo đó, với số lượng cử tri thị trấn đồng tình ủng hộ cao với các nhân sự do Ủy ban MTTQ thị trấn dự kiến theo đúng quy trình, luật định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Các ông bà trúng ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn thị trấn nhiệm kỳ 2021-2023 đều đạt số phiếu cao. Sau đây Đài truyền thanh thị trấn Thanh Miện công bố kết quả bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân thị trấn Thanh Miện nhiệm kỳ 2021-2023 tại các khu dân cư đã bầu cử như sau:

1

An Lạc

Ông Bùi Đức Đương

1952

2

Vô Hối

Ông Lê Xuân Lý

1958

3

Bất Nạo

Ông Vũ Đình Lớp

1961

Lã Huy Thăng

1954

4

Lê Bình

Ông Nguyễn Tiến Thành

1971

5

P.H.Thượng

Ông Nguyễn Văn Thếnh

1957

6

P.H .Hạ

Ông Vũ Ngọc Lai

1979

7

Phù Nội

Ông Nguyễn Văn Đảo

1959

8

Triệu Thái

Ông Triệu Văn Chỉ

1949

Với việc bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân thị trấn Thanh Miện nhiệm kỳ 2021-2023 tại thị trấn đã thành công tốt đẹp. Thông qua kết quả đó là sự đồng tình, ủng hộ và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Thanh Miện. Tin tưởng rằng sau khi đã được kiện toàn, Ban Thanh tra nhân dân tại thị trấn Thanh Miện sẽ đoàn kết, gắn bó với nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 169
Trước & đúng hạn: 169
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 21:52:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 33
Tất cả: 42,814