LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 24 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)
06/06/2022 10:17:28

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lịch làm việc

của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 24

(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

đ/c Đỗ Quý Can

Chủ tịch UBND

đ/c Phạm Quang Hùng

P.Chủ tịch UBND

đ/c Đỗ Đức Khuê

P.Chủ tịch UBND

Thứ Hai

06/62022

Sáng

Giải quyết đơn công dân

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Giải quyết đơn công dân

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

07/6/2022

Sáng

Tiếp công dân

Họp HĐND thị trấn

Họp HĐND thị trấn

Chiều

Họp UBND thị trấn

Họp UBND thị trấn

Làm việc với Chủ tịch UBND huyện

Thứ Tư

08/6/2022

Sáng

Làm việc với Hội đồng đặt tên đường, tên phố tỉnh HD

Làm việc với Hội đồng đặt tên đường, tên phố tỉnh HD

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

9/6/2022

Sáng

Tiếp công dân

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Sáu

10/6/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy

11/6/2022

Sáng

     

Chiều

     

Chủ nhật

12/6/2022

Sáng

     

Chiều

     
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2853
Trước & đúng hạn: 2852
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 16:53:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 13
Tất cả: 51,254