LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 14 (Từ ngày 29/3/2022 đến ngày 04/4/2022)
28/03/2022 08:31:41

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lịch làm việc

của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 14

(Từ ngày 29/3/2022 đến ngày 04/4/2022)

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

đ/c Đỗ Quý Can

Chủ tịch UBND

đ/c Phạm Quang Hùng

P.Chủ tịch UBND

đ/c Đỗ Đức Khuê

P.Chủ tịch UBND

Thứ Hai

29/3/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Kiểm tra sản xuất

Chiều

Họp UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

30/3/2022

Sáng

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư

31/3/2022

Sáng

Họp BTV Đảng ủy (DK)

Họp BTV Đảng ủy (DK)

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Trực giải quyết TTHC

Thứ Năm

01/3/2022

Sáng

Họp Đảng ủy (DK)

Họp Đảng ủy (DK)

Họp Đảng ủy (DK)

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Sáu

02/3/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Kiểm tra sản xuất

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy

03/3/2022

Sáng

Trực PCD covid 19

   

Chiều

Trực PCD covid 19

   

Chủ nhật

04/3/2022

Sáng

   

Trực PCD covid 19

Chiều

   

Trực PCD covid 19

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2853
Trước & đúng hạn: 2852
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 17:29:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 14
Tất cả: 51,255