LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 46 (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
06/11/2023 07:26:12

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 46 từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023. (Lịch làm việc có thể thay đổi do công việc đột xuất của địa phương hoặc cấp trên triệu tập họp)

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 46 từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023. (Lịch làm việc có thể thay đổi do công việc đột xuất của địa phương hoặc cấp trên triệu tập họp)

Ngày

Đồng chí Phạm Quang Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn

ĐT: 0396917390

Đồng chí Đỗ Đức Khuê

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

ĐT: 0936706287

Đồng chí Nguyễn Tiến Bảo

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0904587421

Thứ hai

06/11/2023

Sáng

Họp BTV Đảng ủy

Họp bộ phận 1 cửa

Họp BTV Đảng ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp BTV Đảng ủy

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Chiều

Họp HĐGPMB huyện

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ ba

07/11/2023

Sáng

Tiếp công dân

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Họp thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác VSMT

Thứ tư

08/11/2023

Sáng

Dự lễ giỗ Thành hoàng làng PHH

Trực LĐ. bộ phận một cửa

Dự lễ giỗ Thành hoàng làng PHH

Chiều

Họp với các hộ thầu khoán trên diện tích công trình thủy lợi

Họp với các hộ thầu khoán trên diện tích công trình thủy lợi

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ năm

09/11/2023

Sáng

Tiếp công dân

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Ký hợp đồng các hộ thầu khoán hết hạn HĐ cũ

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

10/11/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Chiều

Kiểm tra sản xuất

Kiểm tra sản xuất

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ bẩy

11/11/2023

Sáng

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Chiều

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Chủ nhật

12/11/2023

Sáng

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Chiều

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3428
Trước & đúng hạn: 3427
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 19:10:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 13
Tất cả: 53,040