THÔNG BÁO
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Thanh Miện tính đến tháng 8 năm 2023
13/09/2023 01:54:05

Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện thông báo danh mục thủ tục hành chính niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa UBND thị trấn đến thời tháng 8 năm 2023 gồm 139 TTHC (có danh mục kèm theo)


Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện thông báo danh mục thủ tục hành chính niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa UBND thị trấn đến thời tháng 8 năm 2023 gồm 139 TTHC. Chi tiết xem tại file đính kèm:
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3395
Trước & đúng hạn: 3394
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 18:57:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 52,942