LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 13 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)
21/03/2022 07:46:08

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lịch làm việc

của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 13

(Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

đ/c Đỗ Quý Can

Chủ tịch UBND

đ/c Phạm Quang Hùng

P.Chủ tịch UBND

đ/c Đỗ Đức Khuê

P.Chủ tịch UBND

Thứ Hai

21/3/2022

Sáng

Họp UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Họp UBND huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

22/3/2022

Sáng

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư

23/3/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Kiểm tra sản xuất

Trực giải quyết TTHC

Trực giải quyết TTHC

Thứ Năm

24/3/2022

Sáng

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Kiểm tra sản xuất

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra sản xuất

Thứ Sáu

25/3/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Kiểm tra sản xuất

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy

26/3/2022

Sáng

 

Trực PCD covid 19

 

Chiều

 

Trực PCD covid 19

 

Chủ nhật

27/3/2022

Sáng

Trực PCD covid 19

   

Chiều

Trực PCD covid 19

   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 20:22:45)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021