CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kết quả của niềm tin và sự đồng lòng!
22/09/2022 10:06:10

ngày 18/9, cuộc bầu cử trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được tổ chức đồng loạt. Sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc và sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri đã góp phần tạo nên một ngày hội toàn dân thành công rực rỡ.

Tại các điểm bầu cử của 8 khu dân cư trên địa bàn thị trấn Thanh Miện, từ 7h sáng, ngày 18/9, cuộc bầu cử trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được tổ chức đồng loạt. Sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc và sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri đã góp phần tạo nên một ngày hội toàn dân thành công rực rỡ.
Toàn thị trấn đã có 3793/4043 cử tri đại diện hộ gia đình hoàn thành bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022 - 2025, đạt tỷ lệ 93,82%.
Qua bầu cử, đã có 8 người trúng cử trưởng khu.
- Khu An Lạc: đc Nguyễn Thị Nụ
- Khu Vô Hối: đc Đỗ Xuân Vàng
- Khu Bất Nạo: đc Lương Thanh Tùng
- Khu Lê Bình: đc Đỗ Văn Kỳ
- Khu Phượng Hoàng Thượng: đc Nguyễn Văn Huân
- Khu Phượng Hoàng Hạ: đc Trần Duy Hưng
- Khu Triệu Thái: đc Triệu Duy Tỏi
- Khu Phù Nội: đc Đỗ Tiến Tiễn
Đây cũng đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 30/9/2022. Qua đó, thực hiện mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ là trưởng khu dân cư, trên cơ sở quy trình “Dân tin - Đảng cử” tại thị trấn Thanh Miện./.
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 19:10:08)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021