THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịchUBND thị trấnThanh Miện tại Hội nghị triểnkhai công tác quảnlý đất đai tạicác khu dân cư trên địabàn thị trấnngày 21/6/2022
23/06/2022 02:06:14

chiều ngày 21/6/2022 tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Miện, UBND thị trấn Thanh Miện tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn theo chỉ đạo của UBND huyện Thanh Miện.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện kết luận chỉ đạo về công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn cụ thể như sau:

- Giao cho các công chức Địa chính - Xây dựng, Địa chính - Kế hoạch và Kế toán - Tài chính tập trung tiến hành rà soát, thống kế, tổng hợp, phân loại từng loại đất trên địa bàn thị trấn xong trước ngày 05/7/2022 và chuyển danh sách về cho các khu dân cư để làm cơ sở theo dõi, giám sát, quản lý tình hình sử dụng đất trên địa bàn.

- Theo quy định, đối với diện tích đất chuyển đổi theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP và diện tích thầu khoán dài hạn thì không được xây dựng nhà trông coi; đối với diện tích chuyển đổi theo mô hình VAC, trên mỗi diện tích được phép xây dựng một lán tạm để trông coi với diện tích không quá 24m2.

- Giao cho khu dân cư thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên từng loại đất, lấn chiếm đất công trên địa bàn. Khi phát hiện có trường hợp vi phạm sử dụng đất, Trưởng khu dân cư chủ trì phối hợp với Phó khu dân cư và Tổ trưởng bảo vệ dân phố tiến hành lập biên bản yêu cầu dừng lại và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu cá nhân, tổ chức, hộ gia đình cố tình vi phạm, Trưởng khu dân cư báo cáo bằng văn bản về UBND thị trấn (qua Văn phòng HĐND-UBND thị trấn) để UBND thị trấn xem xét, thống nhất chỉ đạo giải quyết, xử lý theo đúng thẩm quyền.

- Hiện nay, UBND huyện không khuyến khích mở rộng diện tích chuyển đổi VAC và Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn thị trấn. Giao cho Trưởng, Phó khu Vô Hối và Bất Nạo theo dõi, giám sát, quản lý không cho nhân dân mở rộng diện tích đào ao ở khu Đường Tranh và Cổ Ngựa. Các Trưởng, Phó khu dân cư trên địa bàn thị trấn theo dõi, giám sát, quản lý không cho nhân dân chuyển đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP ở các xứ đồng trừ diện tích phía Đông và phía Tây Đồng Cát khu Phượng Hoàng Thượng.

- Đối với diện tích có quy hoạch chuẩn bị thực hiện các dự án trên địa bàn, yêu cầu nhân dân sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất hiện trạng, tuyệt đối không cho nhân dân thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Không thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng diện tích 03 đối với tất cả các diện tích 03 nằm trong quy hoạch thực hiện các dự án trên địa bàn thị trấn. Đối với diện tích 03 nằm ngoài quy hoạch các dự án, trước khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, các hộ gia đình phải có xác nhận của khu dân cư về diện tích và vị trí thửa đất để làm cơ sở xác định nguồn gốc đất đưa vào nội dung hợp đồng chuyển nhượng theo quy định.

- Giao cho Trưởng khu dân cư trực tiếp quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa theo đúng quy định.

- Giao cho các cán bộ, công chức UBND thị trấn có hộ khẩu thường trú tại khu dân cư nào phải có trách nhiệm phối hợp với khu dân cư đó trong công tác theo dõi, giám sát, quản lý tình hình sử dụng đất trong nhân dân trên địa bàn khu dân cư đó.

- Giao cho các Ủy viên UBND tăng cường kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý về đất đai đối với các khu dân cư mình phụ trách.

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí ỦY viên BCH Đảng ủy phụ trách các khu dân cư tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý về đất đai đối với các khu dân cư mình phụ trách.

- Giao cho Đài truyền thanh thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nội dung các văn bản quy định về sử dụng đất trồng lúa, quy định về xây dựng nhà trông coi trên diện tích chuyển đổi theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP, mô hình VAC, đặc biệt là công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn để nhân dân biết và tự giác thực hiện.

- Nếu khu dân cư nào không phát hiện, ngăn chăn và báo cáo kịp thời để cho các trường hợp vi phạm sử dụng đất đai phát sinh trên địa bàn, Trưởng khu dân cư đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị trấn.

Trên đây là nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện về công tác quản lý đất đai tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn tại Hội nghị chiều ngày 21/6/2022, UBND thị trấn Thanh Miện yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 20:20:05)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021