CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ HOÁ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 09 năm 2023)
17/10/2023 07:55:02

THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ HOÁ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 
(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 09 năm 2023)
 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3395
Trước & đúng hạn: 3394
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 18:25:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 52,942