LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 48 (từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)
20/11/2023 08:15:08

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 48 từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023. (Lịch làm việc có thể thay đổi do công việc đột xuất của địa phương hoặc cấp trên triệu tập họp)

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện tuần 48 từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023. (Lịch làm việc có thể thay đổi do công việc đột xuất của địa phương hoặc cấp trên triệu tập họp)

Ngày

Đồng chí Phạm Quang Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn

ĐT: 0396917390

Đồng chí Đỗ Đức Khuê

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

ĐT: 0936706287

Đồng chí Nguyễn Tiến Bảo

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0904587421

Thứ hai

20/11/2023

Sáng

Chúc mừng ngày 20/11

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Chúc mừng ngày 20/11

Chiều

14h họp UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ ba

21/11/2023

Sáng

Tiếp công dân

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

22/11/2023

Sáng

Tập huấn nghiệp vụ giải quyết đơn thư tại huyện

Kiểm tra sản xuất

Trực LĐ. bộ phận một cửa

Chiều

Tập huấn nghiệp vụ giải quyết đơn thư tại huyện

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ năm

23/11/2023

Sáng

Tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng tại TTGDTX tỉnh (cả ngày)

Trực LĐ. bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Trực LĐ. bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

24/11/2023

Sáng

Tập huấn nghiệp vụ giải quyết đơn thư tại huyện

Làm việc tại cơ quan

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Chiều

Tập huấn nghiệp vụ giải quyết đơn thư tại huyện

Dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu Phù Nội

Trực LĐ. Bộ phận một cửa

Thứ bẩy

25/11/2023

Sáng

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Chiều

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Chủ nhật

26/11/2023

Sáng

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Phối hợp chỉ đạo ngày VSMT tháng 11

Chiều

Nghỉ tuần

Nghỉ tuần

Phối hợp chỉ đạo ngày VSMT tháng 11

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3428
Trước & đúng hạn: 3427
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 05:51:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 53,066