CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Những kết quả nổi bật trong hoạt động của UBMTTQ thị trấn 6 tháng đầu năm 2022
06/07/2022 10:15:07

Sáu tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kết quả như sau:

UBMTTQ và các tổ chức thành viên đã luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ huyện và Thường trực Đảng ủy; chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành, các tổ chức thành viên tích cực triển khai tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động; MTTQ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động gắn với xây dựng thị trấn Thanh Miện văn minh ; triển khai đầy đủ các mô hình theo sự chỉ đạo của MTTQ huyện. Thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận các tầng lớp nhân dân kịp thời phản ánh với MTTQ huyện, đảng ủy Thị trấn. Thực hiện hoạt động giám sát và tổ chức phản biện xã hội đạt kết quả bước đầu, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, các hội nghị tiếp xúc cử tri. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động tạo niềm tin trong nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phối hợp tổ chức các hội nghị tổng hợp ý kiên kiến nghị của nhân dân phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội và HDND các cấp. Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc đồng thuận giải phóng mặt bằng các dự án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ trong 6 tháng đầu năm còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác phối hợp triển khai thực hiện một số hoạt động của MTTQ chưa thật chủ động, tích cực, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp với các ban, ngành và các tổ chức thành viên hiệu quả chưa cao; chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác của Mặt trận. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân còn hạn chế; triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn mang tính hình thức, chưa sâu sát. Việc tuyên truyền đoàn viên, hội viên, nhân dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt khu Phượng Hoàng Hạ lên quan đến kết quả rà soát diện tích đất nông nghiệp, nhân dân còn có nhiều ý kiến đặc biệt đến việc lập phương án đền bù diện tích đất thu hồi. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện ngày Chủ nhật xanh ở một số Ban CTMT chưa thực sự nề nếp, công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông ở các tuyến đường tự quản của các đoàn thể chưa thực sự có chiều sâu, hiệu quả chưa cao.

(theo báo cáo sơ kết của MTTQ thị trấn tại hội nghị lần thứ VI ngày 04/7/2022) 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 19:04:32)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021