CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kết luận hội nghị lần thứ 45 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
01/05/2022 01:49:21

Kết luận hội nghị lần thứ 45 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

I. Đánh giá công tác chỉ đạo tháng 4/2022

1. Lĩnh vực kinh tế

- Tập trung chỉ đạo xã viên chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đánh bắt diệt chuột bảo vệ các trà lúa chiêm xuân.

- 2 HTXDVNN đã thực hiện tốt các khâu điều hành dịch vụ phục vụ sản xuất như: điều hành đảm bảo đầy đủ nước tưới, kiểm tra đồng ruộng, dự báo diễn biến sâu bệnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- UBND tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với hội đồng GPMB huyện giải quyết các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người có đất trong các dự án để huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất chi trả tiền cho một số hộ thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Thượng.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

- 3 cấp học trên địa bàn duy trì tốt công tác phòng, chống dịch và đã đón học sinh trở lại học tập trung; kết quả đạt được đáng phấn khởi: tuy dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng sĩ số học sinh tham gia được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh cuối cấp tiếp thu kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

- Địa phương tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX; tổ chức thành công Giải bóng đá thanh niên năm 2022.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi các trường hợp mắc covid- 19 và làm tốt công tác tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo quy định.

3. Công tác quốc phòng - an ninh

- Ban quân sự đã tổ chức ra quân huấn luyện đảm bảo theo kế hoạch. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu theo quy định (tổng số 92 thanh niên).

- Ban quân sự phối hợp với công an, các đoàn thể tổ chức ra quân giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đảm bảo đường thông hè thoáng, đường phố xanh - sạch - đẹp.

- Lực lượng Công an đã thường xuyên tổ chức tuần tra nắm bắt tình hình, kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật trong nhân dân.

4. Công tác xây dựng chính quyền

- UBND hoàn chỉnh số liệu kiểm tra, khảo đạc diện tích đất nông nghiệp khu Phượng Hoàng Hạ; ban hành thông báo đến chi bộ, nhân dân khu dân cư Phượng Hoàng Hạ và báo cáo UBND huyện theo quy định.

- UBND phối hợp với thường trực HĐND tổ chức xử lý giải tỏa một số điểm vi phạm lấn chiếm đất đai đang có nhiều ý kiến để kịp thời ngăn chặn các vụ việc khác phát sinh.

- Trong tháng đã cử cán bộ chuyên môn tham gia tập huấn Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

5. Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân

- MTTQ và các ngành thành viên tích cực động viên đoàn viên, hội viên tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đánh bắt diệt chuột cho các trà lúa chiêm xuân; tiếp tục mở rộng các loại cây trồng xuân hè để phục vụ thị trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. MTTQ và các đoàn thể thường xuyên duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn 8 khu dân cư.

- Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

- Hội cựu chiến binh chuẩn bị đầy đủ các bước để tổ chức đại hội vào ngày 04/5/2022.

- MTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); triển khai việc thực hiện các công việc đột phá năm 2022 của huyện và thị trấn đã ban hành.

6. Công tác xây dựng Đảng

- BCH Đảng bộ đã thực hiện kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 18/3/2022 của Huyện ủy Thanh Miện tổ chức hội nghị BCH mở rộng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

- Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

- UBKT Đảng ủy đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với chi bộ khu Vô Hối về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- BCH Đảng bộ quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản:

+ Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 04/04/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

+ Thông báo số 381-TB/HU ngày 13/04/2022 ý kiến của BTV Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2022 - 2025

+ Kế hoạch số 78-KH/HU ngày 14/04/2022 của Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

+ Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 21/04/2022 của Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”

+ Đề án số 08-ĐA/HU ngày 25/04/2022 của Huyện ủy về phát triển đô thị huyện Thanh Miện giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và năm 2035.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022

1. Lĩnh vực kinh tế

- Tập trung chỉ đạo xã viên chăm sóc lúa chiêm xuân cuối vụ, tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, dự thính dự báo sâu bệnh kịp thời và chỉ đạo phun trừ đạt hiệu quả.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp đánh bắt diệt chuột, động viên xã viên kết hợp đặt bẫy đánh bắt để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra..

- 2 HTXDVNN tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho xã viên theo đề án hoạt động để nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tập trung sự vào cuộc bằng các giải pháp tuyên truyền, vận động, tổ chức các hội nghị trực tiếp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường vành đai và khu đô thị mới Thanh Miện.

- UBND kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Các cấp học trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phấn đấu đạt chất lượng cao nhất năm học 2021 - 2022.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao trong điều kiện linh hoạt của công tác phòng, chống dịch để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

- Đài truyền thanh tăng cường tuyên truyền các ngày lễ lớn: ngày Quốc tế lao động 01/5; kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước của mỗi người dân thị trấn Thanh Miện.

3. Công tác quốc phòng - an ninh

*Quốc phòng

- Hoàn thiện giáo án, bổ sung mô hình học cụ tổ chức huấn luyện dân quân theo kế hoạch.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai kế hoạch huấn luyện dự bị động viên năm 2022 tại D4 lữ đoàn 214 quân khu 3.

- Cử lực lượng tham gia hội thi, hội thao theo kế hoạch của tỉnh huyện.

*An ninh

- Lực lượng công an tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Công an thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đảm bảo về mọi mặt công tác an ninh trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam

- Tham mưu và phối hợp với ban quân sự, ban an toàn giao thông thị trấn tổ chức các đợt ra quân giải tỏa vi phạm nếu có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo thẩm quyền được giao.

- Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

4. Công tác xây dựng chính quyền

- HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong quy chế phối hợp để giải quyết kịp thời các vụ việc, ý kiến của người dân trong công tác quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của Huyện ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa tập trung, giá trị kinh tế cao và kế hoạch phát triển chăn nuôi - thủy sản theo hướng tập trung (theo quyết định 193-QĐ/HU và kế hoạch 77-KH/HU ngày 14/04/2022 của Huyện ủy)

- UBND chỉ đạo bộ phận một cửa duy trì công tác tiếp dân, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định.

5. Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân

- MTTQ cùng các ngành thành viên tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác chăm sóc lúa chiêm xuân cuối vụ; tích cực thăm đồng, phòng, trừ sâu bệnh, đánh bắt diệt chuột để phấn đấu vụ chiêm có năng suất cao nhất; tuyên truyền, vận động hội viên mở rộng diện tích trồng cây rau màu xuân hè nâng cao giá trị kinh tế phục vụ thị trường trung tâm huyện Thanh Miện.

- MTTQ, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh hiệu quả của hai mô hình tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

- Hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào thi đua, triển khai hoạt động tập trung trong điều kiện dịch bệnh cho phép để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 6 tháng đầu năm 2022. Hội nông dân tổ chức cấp mới thẻ hội viên cho hội viên trong tháng 5/2022.

- Hội cựu chiến binh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

- Các tổ chức hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trọng tâm, hướng vào kỷ niệm các ngày lễ lớn và chỉ tiêu 6 tháng đầu năm đã xây dựng. Hội người cao tuổi tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam 10/5; phối hợp hợp với Trạm y tế thị trấn, Bệnh viện lão khoa Trung ương tư vấn và lấy thông tin về bệnh Alzheimer cho người già; tổ chức các hoạt động văn nghệ dưỡng sinh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

6. Công tác xây dựng Đảng

- Hoàn thiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo hướng dẫn 08-HD/HU và kế hoạch 80-KH/HU ngày 19/04/2022 của Huyện ủy.

- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thị trấn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

- Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác quản lý đảng viên; tổ chức thực hiện và duy trì công tác sinh hoạt Đảng theo hướng dẫn số 12 của BTC Trung ương.

Theo Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ thị trấn Thanh Miện
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1632
Trước & đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 14:55:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 21
Tất cả: 48,333