CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
23/12/2022 12:00:00

Sáng ngày 23/12, tại Hội trường Nhà văn hoá trung tâm huyện Thanh Miện, BCH Đảng bộ thị trấn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII toàn Đảng bộ

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
 
Trong thời gian 1/2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Quang Huy - HUV, Trưởng phòng Văn hóa- thông tin huyện, báo cáo viên HU truyền đạt, quán triệt các nội dung: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết luận hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".
 
Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thị trấn và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân./.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1632
Trước & đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 14:45:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 19
Tất cả: 48,331