THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 51 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
13/12/2021 07:46:57

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lịch làm việc

của Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện tuần 51

(Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Dưới đây là dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị trấn, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

đ/c Đỗ Quý Can

Chủ tịch UBND

đ/c Phạm Quang Hùng

P.Chủ tịch UBND

đ/c Đỗ Đức Khuê

P.Chủ tịch UBND

Thứ Hai

13/12/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

14/12/2021

Sáng

Họp Trực tuyến Huyện ủy

Họp Trực tuyến Huyện ủy

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Họp Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư

15/12/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

16/12/2021

Sáng

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Sáu

17/12/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy 18/12/2021

Sáng

   

Trực PCD covid 19

Chiều

   

Trực PCD covid 19

Chủ nhật

19/12/2021

Sáng

Trực PCD covid 19

   

Chiều

Trực PCD covid 19

   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 18:48:01)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021