XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH
Thị trấn Thanh Miện tổ chức hội nghị triển khai việc ký cam kết bảo vệ môi trường
18/08/2023 03:58:59

Chiều ngày 16/8/2023, UBND thị trấn Thanh Miện tổ chức hội nghị triển khai việc ký cam kết bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân; học sinh trường THCS; các công ty, hộ kinh doanh; cán bộ, nhân viên, công nhân đang làm việc trong các công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Thanh Miện.

            Tham dự hội nghị có các đ/c Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Chủ tịch UB MTTQ thị trấn, Trưởng công an thị trấn, Hiệu trưởng trường THCS; Các công chức có liên quan: Địa chính -XD, Địa chính - GTTL, văn hóa TT - TDTT, văn phòng HĐND-UBND, tài chính - kế toán, Tư pháp. Trưởng các khu dân cư và Trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư.
            Tại hội nghị, UBND thị trấn Thanh Miện đã triển khai nội dung tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn và tuyên truyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

1. Đối tượng ký cam kết: Gồm 04 đối tượng sau:

- Hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn;

- Học sinh của các trường THCS.

- Các Công ty, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn thị trấn (sau đây gọi chung là cơ sở).

- Cán bộ, nhân viên, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở.trên địa bàn thị trấn.

2. Hình thức tổ chức triển khai, ký cam kết

2.1. Đối với hộ gia đình, cá nhân

- Các đồng chí Trưởng phó các khu cùng với Ban chi uỷ chi bộ, Ban Công tác mặt trận triển khai đến từng đội sản xuất, cụm dân cư tổ chức cho đại diện hộ gia đình, cá nhân (chủ hộ) thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường với các nội dung cụ thể theo mẫu 01.

2.2. Đối với học sinh của các trường THCS

- Ban Giám hiệu các nhà trường cùng với Ban chi uỷ có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ, nội dung ký cam kết bảo vệ môi trường đến các giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức ký cam kết đối với đối tượng là học sinh. Nội dung ký cam kết theo mẫu 02.

2.3. Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở; cán bộ, nhân viên, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở

- UBND thị trấn tổ chức hội nghị triển khai chương trình, nội dung ký cam kết bảo vệ môi trường tới thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị, cơ sở đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Miện.

- Hình thức triển khai, tổ chức ký cam kết: Tổ chức hội nghị, gồm 02 nội dung như sau:

+ Nội dung thứ nhất: Triển khai, tổ chức cho thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị, cơ sở đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Miện thực hiện ký cam kết với UBND thị trấn trực tiếp ngay tại hội nghị.

+ Nội dung thứ hai: Triển khai, hướng dẫn thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị, cơ sở đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Miện ký cam kết bảo vệ môi trường tới toàn bộ cán bộ, nhân viên, công nhân của cơ quan, đơn vị, cơ sở ký cam kết bảo vệ môi trường.

3. Thời gian triển khai, tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường

- Ngày 16/8/2023 đến 25/8/2023: Tổ chức Hội nghị triển khai ký cam kết.

- Ngày 17/8/2023 đến 25/8/2023: Tổ chức ký cam kết xong đối với gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn.

- Từ 26/8/2023 đến 30/8/2023: Tổ chức ký cam kết xong các đối tượng còn lại.

 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3395
Trước & đúng hạn: 3394
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:23:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 52,942