THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Miện - Tháng 9 năm 2023
31/08/2023 03:57:24

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; Thông báo số 31-TB/VPHU ngày 26/4/2023 của Văn phòng Huyện uỷ về thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị,

Đảng uỷ thị trấn Thanh Miện thông báo về lịch tiếp dân định kỳ tháng 9/2023 của đồng chí Bí thư Đảng ủy như sau:

(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3395
Trước & đúng hạn: 3394
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 05:30:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 52,950