CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023 tại UBND thị trấn Thanh Miện
21/03/2023 08:39:59

(Số liệu từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/03/2023)

            Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính Phủ; Công văn số 825/UBND-VP ngày 13/03/2023 của UBND huyện Thanh Miện về việc báo cáo công tác KSTTHC và thực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2023.
            UBND thị trấn Thanh Miện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I, năm 2023 trên địa bàn thị trấn như sau:
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1632
Trước & đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 16:03:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 24
Tất cả: 48,336