Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
Số: 49/KH-UBND 10/02/2023 Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 202 Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
30/QĐ-UBND 04/10/2022 Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn Thanh Miệ UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
314/KH-UBND 04/10/2022 Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 UBND huyện Thanh Miện Tải file Tải về
311/UBND-VP 03/10/2022 V/v. Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các công việc của khu dân cư liên quan đến nội dung đơn đề nghị của công dân UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
310/TB-UBND 03/10/2022 Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Thanh Miện UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
309/UBND-VP 30/09/2022 V/v Nhất trí cho trường Mầm non thị trấn Thanh Miện triển khai kế hoạch vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ năm học 2022 - 2023 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
308/BC-UBND 30/09/2022 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và người lao động của UBND thị trấn Thanh Miện UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
307/UBND-VP 30/09/2022 V/v Nhất trí cho trường Trung học cơ sở thị trấn Thanh Miện triển khai kế hoạch huy động tài trợ giáo dục năm học 2022 - 2023 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
306/UBND-VP 30/09/2022 V/v Nhất trí cho trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện triển khai kế hoạch vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ năm học 2022 - 2023 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
306/UBND-VP 30/09/2022 V/v Nhất trí cho trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện triển khai kế hoạch vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ năm học 2022 - 2023 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
305/KH-UBND 28/09/2022 Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường trên địa bàn thị trấn Thanh Miện giai đoạn 2022-2025 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
28/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường trên địa bàn thị trấn Thanh Miện giai đoạn 2022-2025 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
299/TB-UBND 23/09/2022 Về việc bàn giao chức danh Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thị trấn Thanh Miện UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
85/QĐ-UBND 23/09/2022 Công nhận chức danh Trưởng khu dân cư Triệu Thái thị trấn Thanh Miện, nhiệm kỳ 2022-2025 Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
86/QĐ-UBND 23/09/2022 Công nhận chức danh Trưởng khu dân cư Phù Nội thị trấn Thanh Miện, nhiệm kỳ 2022-2025 Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
84/QĐ-UBND 23/09/2022 Công nhận chức danh Trưởng khu dân cư Phượng Hoàng Hạ thị trấn Thanh Miện, nhiệm kỳ 2022-2025 Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
83/QĐ-UBND 23/09/2022 Công nhận chức danh Trưởng khu dân cư Phượng Hoàng Thượng thị trấn Thanh Miện, nhiệm kỳ 2022-2025 Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
82/QĐ-UBND 23/09/2022 Công nhận chức danh Trưởng khu dân cư Lê Bình thị trấn Thanh Miện, Nhiệm kỳ 2022-2025 chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
81/QĐ-UBND 23/09/2022 Công nhận chức danh Trưởng khu dân cư Bất Nạo thị trấn Thanh Miện, nhiệm kỳ 2022-2025 Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về;
81/QĐ-UBND 23/09/2022 Công nhận chức danh Trưởng khu dân cư Bất Nạo thị trấn Thanh Miện, nhiệm kỳ 2022-2025 Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về;
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 956
Trước & đúng hạn: 956
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/04/2023 03:54:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 9
Tất cả: 45,211