Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
140/TB-UBND 12/05/2022 Phân công nhiệm vụ rà soát, niêm yết danh mục, quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Thanh Miện UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về;Tải về;
21/QĐ-XPHC 19/04/2022 Xử phạt vi phạm hành chính Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
22/QĐ-XPHC 19/04/2022 Xử phạt vi phạm hành chính Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
23/QĐ-XPHC 19/04/2022 Xử phạt vi phạm hành chính Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
24/QĐ-XPHC 19/04/2022 Xử phạt vi phạm hành chính Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
113/UBND-TBXH 19/04/2022 Về việc giải quyết chế độ MTP theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với ông Lê Văn Quế Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
114/KH-UBND 19/04/2022 Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Trên địa bàn thị trấn Thanh Miện năm 2022 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
111/TB-UBND 15/04/2022 Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Thanh Miện đến 15/4/2022 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về;Tải về;
16/QĐ-UBND 14/04/2022 Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thị trấn Thanh Miện Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
20/QĐ-UBND 12/04/2022 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
106/BC-UBND 06/04/2022 Về việc xét miễn, giảm thời hạn thử thách chấp hành án phạt UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
12/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư An Lạc UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
13/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư Vô Hối UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
14/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư Lê Bình UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
15/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư Bất Nạo UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
16/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư Phượng Hoàng Thượng UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
17/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư Phượng Hoàng Hạ UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
18/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư Triệu Thái UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
19/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại khu dân cư Phù Nội UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
11/QĐ-XPHC 04/04/2022 Xử phạt vi phạm hành chính Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện Tải file Tải về
12345678910...
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1186
Trước & đúng hạn: 1186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/05/2022 13:51:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 23
Tất cả: 32,748