Đăng nhập

Cổng TTĐT Thị trấn Thanh Miện - Huyện Thanh Miện

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Thị trấn Thanh Miện

​​UBND thị trấn Thanh Miện

Địa chỉ: Số 47 đường Nguyễn Lương Bằng - thị trấn Thanh Miện - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương​

Đồng chí: Vũ Văn Nguyễn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Miện

Số điện thoại liên hệ: 0983.056.389​​

Thư công vụ: vuvannguyen@haiduong.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Quý Can- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thanh Miện, Chủ tịch HĐND

Số điện thoại liên hệ: 0902.168.267

Thư công vụ: doquycan@haiduong.gov.vn

Đồng chí: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện

Số điện thoại liên hệ: 0396.917.390

Thư công vụ: phamqunghung1968@haiduong.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Đức Khuê- Phó chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện

Số điện thoại liên hệ: 0936.706.287

Thư công vụ: doduckhue@haiduong.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Tiến Bảo - Phó chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện

Số điện thoại liên hệ: 0904.587.421

Thư công vụ: nguyentienbao1969@haiduong.gov.vn

Đồng chí: Khổng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Thanh Miện

Số điện thoại liên hệ: 0983.056.389

Thư công vụ: khongquoctuan1975@haiduong.gov.vn