Đăng nhập

Cổng TTĐT Thị trấn Thanh Miện - Huyện Thanh Miện

23/4/2023  |  English  |  中文

Giới thiệu tổng quan - Thị trấn Thanh Miện

​​​​

Thị trấn Thanh Miện là đơn vị hành chính cấp xã, có vị trí địa lý là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện Thanh Miện. Từ ngày 01/12/2019, thị trấn Thanh Miện ngày nay được thành lập bởi 2 đơn vị hành chính là xã Hùng Sơn và thị trấn Thanh Miện theo Nghị quyết 788-NQ/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Thị trấn Thanh Miện có quá trình phát triển gắn với lịch sử phát triển của đất nước, của tỉnh Hải Dương, của huyện Thanh Miện.

Trước năm 1945, vùng đất Thanh Miện có 8 tổng với 55 xã, thôn. Trong đó Tổng Phù Nội có 9 xã gồm: Phù Nội, Bảo Trung, Thái Thạch, Bất Nạo, Phượng Hoàng, Phương Quan và các thôn Triệu Nội thuộc xã Phù Nội, Đoàn Xá và An Lạc (thuộc xã Vô Hối). Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, địa danh, địa giới các xã, thị trấn được phân chia lại . Tại tổng Phù Nội: Phương Quan và Bảo Trung được nhập vào xã Hồng Thái (nay là xã Lê Hồng). Các thôn, xã khác thành lập 2 xã mới là xã Hùng Sơn và xã Lê Bình.

Đầu năm 1961, theo Quyết định của chính phủ, huyện lỵ Thanh Miện từ phố Chương (Lam Sơn) chuyển về phố Neo xã Lê Bình. Ngày 23 tháng 3 năm 1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/CP thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Ân Thi, Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng, theo đó: “Thành lập thị trấn Thanh Miện, thị trấn huyện lỵ của huyện Thanh Miện trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Lê Bình cùng huyện.” Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 788-NQ/UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hải Dương, xã Hùng Sơn sáp nhập vào thị trấn Thanh Miện, thành đơn vị hành chính mới là thị trấn Thanh Miện. Ngày 01 tháng 12 năm 2019, Lễ công bố Quyết định sáp nhập xã Hùng Sơn vào thị trấn Thanh. Sau sáp nhập, thị trấn Thanh Miện có diện tích tự nhiên 9,59 km2 với dân số 14.884 nhân khẩu; có 8 khu dân cư là: An Lạc, Vô Hối, Bất Nạo, Lê Bình, Phượng Hoàng Thượng, Phượng Hoàng Hạ, Triệu Thái và Phù Nội.

Một số hình ảnh thị trấn Thanh Miện ngày nay
 
(Trung tâm thị trấn Thanh Miện ngày càng khang trang, sạch đẹp) 
 
(Lễ công bố sáp nhập đơn vị hành chính xã Hùng Sơn và thị trấn Thanh Miện ngày 01/12/2019)
 
( Đường phố thị trấn Thanh Miện ) 
 
(Công trình cầu cống Neo - ghi dấu ấn công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải những năm 60 của thế kỷ XX) 
  
 
  (Toàn cảnh thị trấn Thanh Miện ban đêm)
 ​